Side 1 2 3 4 5 6 7 8

Bruk Sesam Sesam og dette heftet. Sjå på bilda, og prøv om du klarer å finne ut titlane på desse bilda av Nikolai Astrup.

Tittel:_________________________

Oppgåver:

Finn tittel
Kryssord

Oppgåver som skal løysast ved Astruptunet:

Ark 1
Ark 2

Om besøk ved Astruptunet

Lenker:
Astruptunet, Museumsnett

Astruptunet,
Jølster Web Design.

 

 

 

 Tittel:_________________________

Tittel:_________________________

Tittel:_________________________

Tittel:_________________________

Tittel:_________________________

Tittel:_________________________

Tittel:_________________________