Side 1 2 3 4 5 7 8

Oppgåver til "Fakta om Nikolai Astrup."

Oppgåver:

Finn tittel
Kryssord

Oppgåver som skal løysast ved Astruptunet:

Ark 1
Ark 2

Om besøk ved Astruptunet

Lenker:
Astruptunet, Museumsnett

Astruptunet,
Jølster Web Design.


Arbeid saman to og to eller i grupper og vel ei av desse oppgåvene. Seinare kan de gå saman med andre og presentere det de har kome fram til for dei. 

  1. Lag 10 spørsmål og svar ut frå teksten i stykket.

  2. Skriv 10" Eg veit - setningar."

  3. Lag eit kryssord med minst 10 ord frå teksten. Hugs at du og skriv oppgåvene slik at andre kan løyse kryssordet.

 

Formingsoppgåve:

Kopier eit bilde av Nikolai Astrup. Vel eit bilde som du likar. Bruk teikneark i A3 format og vassfargar. Legg merke til korleis Astrup har brukt forskjellige nyansar av kvar farge for å få liv i bildet.Bruk god tid, kanskje fleire timar! Mal gjerne oppå igjen når malinga er tørka. Det gjorde Astrup og!
Monter bildet på farga kartong!

Dersom du besøker Astruptunet ser du kanskje" ditt" bilde på museet. Eller du kjenner igjen landskapet han brukte som motiv for" ditt" bilde.