Side 1 2 3 4 5 6 7

Oppgåver:

Finn tittel
Kryssord

Oppgåver som skal løysast ved Astruptunet:

Ark 1
Ark 2

Om besøk ved Astruptunet

Lenker:
Astruptunet, Museumsnett

Astruptunet,
Jølster Web Design.

 

Besøk på Astruptunet 

Tips til lærarane:

 Astruptunet er ope i turistsesongen frå 20. mai til 10. sept., men tek gjerne imot klassar i april, mai, september og oktober.

Adresse:6850 Sandal, tlf: 57 72 67 82 eller 57 72 81 05.

Museet har kafé der elevane kan ete maten sin, pluss uteområde. Forutan kioskvarer m.m. sel del kort, bilde og plakatar med Astrupmotiv. Museet har ein ca. 20 min. video om Nikolai Astrup som kan visast i kafeen.

Opphaldet på Astruptunet tek ca. 2 timer. Bussreisa varer vel 1,5 time kvar veg.

Turen kan kombinerast med besøk i til dømes symjehallen i Førdehuset. Der kan det vere vanskeleg å få "time". Avtal med vaktmeisteren.
Mo Landbruksskule er og eit alternativ.

Materiell som kan være nyttig å ha med:

Kopier av ark 10 og 11 eller heile heftet
- skriveark
- teikneark i A3 eller A4
- ekstra blyantar m.m.

Elevane bør ha med pennal og fargar.