OM HEFTET.

Lenker:
Astruptunet, Museumsnett

Astruptunet,
Jølster Web Design.

 

Dette heftet er meint å kunne brukast i tilknyting til leseverket Sesam Sesam, 4 B. Side 1 og 2 i heftet har oppgåver som er henta frå dette verket. Resten av heftet kan brukast uavhengig av leseverket.
Ved Florø barneskole har vi laga til ei mappe med kalenderbilde av Astrup (og Munch), som vi har sett inn i papprammer ( passepartoute). Dette er bilde som passar godt til samtaler i klassen. Nokre av del kan elevane eventuelt kopiere.
Dei siste sidene i heftet gir idear til oppgåver og praktisk gjennomføring av ekskursjon til Astruptunet.

Elles arbeider vi med eit opplegg for ein "maledag" på skolen vår. Lokale kunstnarar, som også er lærarar, skal stå for gjennomføringa av denne dagen.

Er de interessert i å vite meir om dette prosjektet, står vi gjerne til disposisjon.

Håper de kan ha nytte og glede av å arbeide med dette heftet.

Florø barneskole 29 03 1995
Ruth Giil og Grete Østrem

Ansvarleg for heftet: Grete Østrem
Omsetjing til nynorsk: Ruth Giil

Kryssord om Nikolai Astrup. Bruk Sesam Sesam. Les frå s.38 til og med s.45.

Tilrettelagt for Internett: Leiv-Arne Øien, april 2000