Denne sida skal du bruke i Galleriet på Astruptunet. På denne sida er utsnitt av bilde som du finn her. Skriv titlane.

Oppgåver:

Finn tittel
Kryssord

Oppgåver som skal løysast ved Astruptunet:

Ark 1
Ark 2

Om besøk ved Astruptunet

Lenker:
Astruptunet, Museumsnett

Astruptunet,
Jølster Web Design.


Tittel:_________________________

 

 

 

Tittel:_________________________

Tittel:_________________________

Tittel:_________________________

Tittel:_________________________

Tittel:_________________________