Side 1 2 3 4 5 6 7 8

Oppgåver som du skal løyse på Astruptunet.

Oppgåver:

Finn tittel
Kryssord

Oppgåver som skal løysast ved Astruptunet:

Ark 1
Ark 2

Om besøk ved Astruptunet

Lenker:
Astruptunet, Museumsnett

Astruptunet,
Jølster Web Design.

 

 

1. Bruk ark 11 og 12.
    Her finn du utsnitt ( små biter) av bilde som er utstilt i
    Galleriet.
    Skriv tittelen som bildet har, på arket.

2. Bruk skrivearket!
    Svar på desse oppgåvene. Sjå nøye på bilda i Galleriet

a) Kva for motiv ( natur, barn, gardar o. I. ) likte han best å bruke?

b) Kor mange bilde har motiv frå Astruptunet?

c) Er det nokre fargar som han brukar oftare enn andre?

3. Bruk katalogen som museet låner ut!

a) Kor mange bilde har ordet" natt" i tittelen?

b) Kor mange har månadsnamn i tittelen?

 

4. Finn eit bilde som du likar godt!

a) Studer det på nært hald og ca. 4 m unna.

b) Lag ei skisse på arket ditt! Teikn svakt! Skriv fargane eller fargelegg litt.

c) Skriv tittelen på bildet på baksida.

d) Gjer bildet ferdig på skolen