Lokalt laga stoff:

Snorre-ankeret på Kystmuseet i Florø.
Eit temahefte om Snorrefeltet, Snorre-plattforma.

Florø - natur og årstider. 
92 lysbilete frå Florø med omland. Bileta er tekne omlag på same staden til kvar årstid. Såleis finn ein i alt 4 bileter frå same stad.

Fuglane i norsk tradisjon
- truer, varsel, jakt og fangst
av Lasse Waage og Terje Jonassen

Ein ekskursjon kring Batalden skule.

Ein ekskursjon kring Stavang skule.

Ein ekskursjon kring Årebrot skule.

 

Kropp og helse

Diverse:

Miljø

Biologi

Botanikk

Himmelen på nettet.

Zoologi

 

Kjemi

Fysikk

Astronomi og geofysikk