Side 1 

 

Ei historie.

Oppgåver.

Veit du at.....

Kart.

To viktige arkivsamlingar frå Ausevika.

Ord-rebus.

 

 

TO VIKTIGE BILETSAMLINGAR FRÅ AUSEVIK.
 

Biletsamlinga viser ein stilisert hjortefigur med eit nett spent mel beina. Attmed denne figuren er det spiralar og anna krot. Kanskje nettet og spiralen symboliserer ei hending under jakta. Jegeren har kan hende ynskt å fange eit stort bytte. Spiralen har alltid hatt med magi å gjere. At han er komen med her, er nok for dl at jegeren skulle vernast mot vonde makter under fangsten. 

 

 

  Det viktigaste i denne biletsamling er hjort og fugl. Horten har hatt mykje å sete i bergkunsten, meir brukt enn både rein og elg. Hjortebileta fortel at her har det truleg vore veida på hjort. Slik er det både i Vingen og Ausevik. Fuglen er lite brukt i bergkunsten. Men fugl var ein viktig del av kosthaldet, i alle fall om sommaren. I Ausevik er det berre ein einaste sikker fuglefigur. Vi finn han mellom hjortefigurane på biletet.

GREIER DU ORDREBUSEN? 

Rett løysing under pila: 


1.Der finst eit kjent helleristningsfelt.
2. Teikn for sola. 
3. Der vart gjerne helleristningane 
4. Eit slags bilete. 
5. Eit samnamn for folk som levde i og av naturen. 
6. Det meste av helleristningane vart til i denne tidsbolken.
7. Helleristningane blir rekna for å vere __________.GREIER DU 5 RETTE? 
1 x 2
     
     
     
     
     

Mannen som oppdaga helleristningane i Ausevik var: 1) Reidar Brenden x) Tor Grønevik 2) Anders Hagen 

Feltet i Ausevik vart oppdaga i:1) 1932 x) 1940 2) 1945 

Dei eldste helleristningane i Ausevik er omlag:1) 10 000 år gamle x) 7 000 år gamle 2) 4 000 år gamle

Steinalderfolket laga helleristningar som mest var bilete av:

1) dyr x) menneske 2) sola 

Helleristningane vart til gjennom ein tidsperiode på minst: 1) 500 år x) 1000 år 2) 4000 år