I daglegtale kalt " han Per me`Sjøna". 

 

 


Fødd 6.juni 1896 på Solheim i Norddalsfjorden
Døydde 30.januar 1990 

Hovudtrekka i hans liv.

 • Voks opp på garden Tunet på Solheim

 • Flytte så til Solheimsøyra og vart verande der.

 • Hadde eit allsidig yrkesliv.
  - Var handelsmann.
  - Var postopnar.
  - Var ekspeditør. (F.S.F).
  - Var skyssmann (motorbåt).
  - Dreiv ein liten gard.

 • Det allsidige yrkeslivet hans, og hans opne veremåte, innebar at det var svært mange menneske som kjende "Han Per me`Sjøna".

 • Hans daglegliv var fylt av arbeid og tenester.

 • Kjent for at han alltid hadde tid til ein prat, og hadde eit smittande godt humør.......