Side 1

50-årsjubiléet for freden 1945
Grunnskulane i Flora kommuneNemda for 50-årsjubiléet for freden 1945 lyste ut ein skrivekonkurranse for alle elevane i grunnskulen i Flora. Kvar av dei fådelte skulane nominerte opp til 5 bidrag, kvar av dei fulldelte opp til 10 bidrag. Minst eitt bidrag frå kvar skule vart premiert. Tekstane vart vurderte av ein jury på 3 personar: 1 frå Heimevernet, 1 frå kulturetaten og ein frå skuleetaten.

Premien var: Reise med marinefartøy frå Florø til Haakonsvern, omvisning på Haakonsvern og heimreise same dag. Sjå avisutklipp her!

Vel ei eller fleire av desse oppgåvene:

1
Slik kom frigjeringa til oss
Lag eit intervju med ein du kjenner som opplevde frigjeringa i 1945, der du får fram denne personen si eiga oppleving av frigjeringsvåren.

2
Born i krig
Skriv ein tekst om å vere barn i eit okkupert land. Du kan velje sjanger fritt- dvs. at du kan skrive ei forteljing, ei novelle, eit dikt, lage eit intervju eller noko anna.

3
Krig og kvardag
Korleis var kvardagen på heimstaden din under okkupasjonen? Du kan bruke både skriftlege og munnlege kjelder. Skaff deg opplysningar frå meir enn ei kjelde, og skriv på grunnlag av det ein artikkel om kvardagslivet på heimstaden din i krigsåra.

4
Med livet i hendene
Skriv ei dramatisk forteljing frå krigstida, der du legg hendingane til ytre Sunnfjord.

Svar på skrivekonkurranse
Vi takkar alle som skriev. Det var svært mange gode tekstar. Her er eit utval av dei tekstane som kom inn. Vi har teke med ein del fleire enn dei som vart premierte med tur til Bergen.
Sjå avisutklipp her!

 

1.Slik kom frigjeringa til oss

Intervju med Astrid Greta Hammerset Egil Vartdal
Intervju med Arthur og Harald Ragnhild Espeseth
Intervju med Kåre Rognaldesen Rakel Helgheim
Fem nakne år Eldbjørg Midtbø
Skår i gleda Mona Karin Erstad
Krig og frigjering Arvid Gjelsvik

2. Born i krig

Eit barn i krig Tom Robert Volle
Born i krig Nina Vartdal
Amir fra Sarajevo Guttorm Ryste Gulbranson
Born i krig Jonas Hjelle
Born i krig Camilla Espeseth
3. Krig og kvardag
Fem tunge krigsår Liss Maiken Myhre
Krig på Svanøy Gro Tveit Sveen
Krig og kvardag Stian Frimannslund
Krig og kvardag Linn Mari Volle
Krig og kvardag Guro Storøy Grønsberg
Suppa Elin-Therese Sørbotten
4. Med livet i hendene

Med livet i hendene

Geir Henning Seljeseth
Med livet i hendene Borgni Reksten
Med livet i hendene Turid Reksten
Med livet i hendene Jorunn Vallestad
"Anna" Nina Anette Steindal
Soldaten Leni Myklebust