Gamle stadnamn i Brandsøyåsen.

Gamle stadnamn i Brandsøyåsen:

Eikjedalskruna
Fagerdalen
Dyreholten
Hjorteskaret
Krokåsen
Botnaholten    Skinnstø- hammaren   Kviteberget
Kalvedalen
Kvitenakken
Revedalen
Bjørndalen
PiI - Brandsøyåsen
Torvmyrane
Krokerabben
Nordre Langedalsnakk
Botnahøgda       Jamskaregga
Botnahaugen
Havikbotn
Botnaskaret
PiI - Botnaholten, Krokane,Solheim, Brandsøyåsen, Tofleskaref, Botnaskaret, Kvernhuselva
Tofleskaret
Kvernhuselva
PiI - Brandsøyåsen
Dragselva
Årdalen. Tretteneset. Ørnehogjen. Hønsehogjen. Kleivane
Brekka. 
Kleiva
Vikabruna
Torvmyra. Jeremiasmyra
Lia
Brattlimyra
Reset
Litlevarden
Alebakkane
Brandsøyfjellet
Storetjønna
PiI - Botnaholten
Krokane, Solheim

Brandsøy
Nakkane
Stauehamrane

Ystenakken
Seljeberget
Tunafjellet
Rusta
Norefjellet
Maragjelet
Øvstedalen
Kneteberget
Sandvika
PiI - Sandvikskjeret
PiI - Sandvika
Strandafjellet
Bjørkelidalen

Litletjønna

Dyrdalshaugen
Kvile
Dyrdalen
Haugafjellet
Blondedalsberget
Blondsdalen
Haugadalen
Botnabakkane
Torvholshøgda

Storåsen

Haugen
Botnahola
Botnaberget
Slettevollsholten
Langedalen
Kranselibakken
Litjeåsen

Elvagjelet
Demmedalen
Løype

Kvitefjellet
Haugane
Vikåkeren
Hogane
Notaneset
Leira
PiI - Brandsøyåsen

Namneskilta er laga av 8.klassane ved Flora ungdomsskule som ei prosjektoppgåve hausten 1992, og sette opp av elevane våren 1993.
Samtlege namn er skorne ut i tre. Skilta er beisa brune med raud tekst og monterte på pålar i terrenget. Skilta er spreidde over heile åsen, også på stadar der folk flest ikkje ferdast i dag.

Våren 1993 vart det og trykt opp ein foldar som vart sendt ut til alle husstandar i kommunen.


Kart over Brandsøyåsen

Flora skulekontor
Leiv-Arne Øien
2000