Side 1 

Ein haustdag på Stakaldeneset i år 4990 f.Kr.

Fakta om livet langs kysten i steinalderen.

Fakta om reiskapar, stein og bein.

Fakta om båtar i steinalderen.

Fakta om funn på Stakaldeneset.

Kryssordoppgåver til faktastoffet

Kartriss. 

Fakta om funn på Stakaldeneset:

Sommaren 1976 fann Svein Brandsøy mengder med økseemne og avslag i fjøra i Båtevika. Han var den første som forsto at det hadde vore bergverksdrift her i steinalderen. Svein Brandsøy har også funne over 100 steinalderbuplassar i områda rundt. I 1977 kom arkeologar frå Bergen og granska diabasgruva og dei andre funna på Stakaldeneset. Arkeologane fann at det hadde vore tatt stein herfrå gjennom meir enn 4000 år, frå omlag 6500 f.Kr. til 2000 f,Kr. Utbreiing av diabasøkser frå Stakaldeneset:

Funnstadene på Stakaldeneset har halde seg sa godt fordi det har vore lite med folk og dyr i dette ulendte terrenget. Tidfestinga har arkeologane fått ved å analysere trekol frå gruva og ei hole på nordsida av Stakaldeneset. Grøfta, eller gruvegangen som skjer seg gjennom neset, er 600 meter lang, 2 meter brei og heilt opp til 10 meter djup. Det meste er gjort av menneskehand for å få tak i diabasen.

 

 


Svein Brandsøy i gruvegangen.

 

Kart:
(Klikk for større bilete!)

kart_stakald.gif (257852 byte)
Registrerte 
strandlokalitetar

 

kart_stakald.gif (257852 byte)
Bruddlokalitetar i diabasgang på Stakaldeneset

 

kart_brandsoy.gif (261118 byte)
Steinalderlokalitetar ved Brandsøysundet.

Kryssord-oppgåver til faktastoffet


Vassrett: 1) Rovdyr i steinalderen 2) Mat frå sjøen

Loddrett: 3) Her slo gjerne steinalderfolka seg ned

 

 

Vassrett.


1. Steinsort som kom frå Bømlo.
2. Her i fjæra ligg mengder av økseemne og avslag av diabas.
3. Arkeologane kom til Stakaldeneset frå ______________.
4. Når dei skulle få fjellet til å sprekke, brukte dei_____________.
5. Reiskap til å fange sel.

Loddrett.

1. Rovdyr som fanst i steinalderen.
2. Viktig både til mat og reiskapar. Veks under jorda.
3. Guden som sigla over himmelen. Skriv ordet bakvendt.
4. Nes sørvest for Stakaldeneset.
5. Steinsort som er svart med små, kvite flekkar.
6. Uthola trestamme.
7. Dei lot kjøt og fisk _______ i sol og vind.
8 Flora ligg ved _________.

Loddrett.

1. Lettlaga og god til fiske og frakt på sjøen.
2. Folk reiste lange vegar for å byte til seg økser av _________.
3. Når dei skulle få diabasen til å dele seg, slo dei med ___________.
4. Dei var ikkje bufaste, men var stadig på ____________.
5. Dyr som lever i sjøen, og som gav både mat og skinn.

Vassrett.

1. God steinsort til små, skarpe reiskapar.
2. Fiskekrokar kan og lagast av _________.
3. Steinverkstad i Flora i steinalderen.