Høyrings- dokument

Sluttrapport

Styringsgruppa for  OMSTILLING 2000 legg med dette fram høyringsdokumentet.  Dette betyr at prosjektorganisasjonen for omstillinga i Flora kommune sine forslag til endringar i struktur og tenester vert sendt på høyring. 

Her kan du laste ned høyringsdokumentet (word 7.0)
eller som zip.fil
Her kan du laste ned heile sluttrapporten (word 7.0)
eller som zip.fil